Zmarła profesor Wanda Brzyska z UMCS. Miała 89 lat

fot. teatrnn.pl

Nie żyje profesor Wanda Brzyska. Całe życie zawodowe była związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profesor Wanda Brzyska urodziła się 1931 roku w Grodnie. W latach 1977-1998 kierowała Zakładem Chemii Nieorganicznej
i Ogólnej, a od 1998 roku, po podziale tego Zakładu, kierowała pracą naukową i dydaktyczną Zakładu Chemii Ogólnej do momentu przejścia na emeryturę w 2001 roku.

W swoim dorobku ma 281 artykułów naukowych, 105 zestawów danych rentgenowskich powstałych we współpracy z Powder Diffraction File oraz 142 komunikaty naukowe. Ponadto jest autorką 9 patentów i recenzentką 33 książek z dziedziny chemii.

Pod kierunkiem profesor W. Brzyskiej 170 studentów wykonało prace magisterskie,15 osób uzyskało stopień doktora nauk chemicznych, a spośród Jej wychowanków siedmiu doktorów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Aktywnie uczestniczyła w działalności wielu towarzystw naukowych: w latach 1983-1989 była Przewodniczącą Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a ostatnio pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego PTChem. Była również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Share Button
Print Friendly, PDF & Email
Opublikowano w Aktualności, Wydarzenia